Kuzatish va tajribalar

Atrofimizni o‘rab turgan olam haqidagi dastlabki bilimlarimizni hodisa larni kuzatish orqali olamiz. Kuzatish deb, sodir bo‘layotgan hodisaga ta’sir ko‘rsatmasdan, uning xu davomi...

MS Excelning menyular satri haqida

MS Excel 2010 ning tasmaning har bir bo‘lagida muayyan vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan tugmalar majmuasi jamlangan:
Главная – jadvallardagi ma’lumotlarni davomi...

Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati

Qadimda yashagan odamlar to‘la-to‘kis tabiatga bog‘liq bo‘lganlar. Chunki hech narsani o‘z qo‘llari bilan yaratmasdan, atrofida borini iste’mol qilganlar. Yog‘in-so davomi...

Dasturlashning rivojlanish bosqichlari

Ilovalar (amaliy dasturlar) yaratish vositalarining rivojlanishini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin: Dastlab yaratilgan kompyuterlarda dastur bevosita mikroprotsessorning buyr davomi...

D.I. Mendeleyevning davriy sistemasi

juda katta yutug‘i, hozirgi zamon kimyosining asosidir. Davriy sistema tuzishda atomning asosiy xususiyati sifatida uning atom massasi qabul qilindi. D.I. Mendeleyevdan ilgari davomi...

Fizika taraqqiyoti tarixidan ma'lumotlar

Fizika grekcha «physis» – tabiat degan so‘zdan olingan bo‘lib, tabiat haqidagi fan degan ma’noni anglatadi. Inson o‘zini o‘rab turgan tabiat haqidagi bilimlarni yas davomi...

MS Access 2010 bilan ishlash

MS Access 2010 ning ekrani yuqori qatorida omboridagi ma’lumotlar va uning qismlari ustida turli xil amallar bajarish uchun mo‘ljallangan menyu joylashgan. Файл, Главн davomi...

Internet haqida tushuncha va tarixi

Intеrnеt bu - Kompyuterlаrini xalqaro miqiyosdаgi o’zaro aloqasi bo’lib xalqаrо mahalliy (NSF NET turidаgi) Kompyuter aloqalаrini o’zaro mа’lumоt аlmаshinishi davomi...

Kvadrat tenglamalar

Kvadrat tenglama ta’rifini yana bir bor esga olaylik: ax2+bx+c=0 ko’rinishdagi tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi, bunda : a,b,c lar berilgan haqiqiy sonlar, x haqiqi davomi...

KIMYO SANOATI

Kimyo sanoatining shakllanishi 1932-yili Sho'rsuv oltingugurt koni ishga tushirilishi bilan boshlandi. Uning mahsuloti ko'proq mashinasozlik (plastmassa, oyna), to'qimachilik sanoa davomi...