Kvadrat tenglamalar

Bo'lim: Matematika

Muallif: Javohirbek


Yozilgan sana: 2019-01-03Kvadrat tenglama ta’rifini yana bir bor esga olaylik: ax2+bx+c=0 ko’rinishdagi tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi, bunda : a,b,c lar berilgan haqiqiy sonlar, x haqiqiy o’zgaruvchidir. Bunda a≠0, b va c lar ixtiyoriy son. Buyerdagi b va c lardan aqalli bittasi nolga teng bo’lsa , u holda bu tenglama chala kvadrat tenglama deyiladi. Demak chala kvadrat tenglama quyidagi ko’rinishlarda bo’lishi mumkin ekan: ax^2=0 ax^2+c=0 ax^2+bx=0 kabi ko’rinishlarda bo’lib, ularda asoni noldan farqli. Misollar: 1) 5x^2=0 tenglamani yechish uchun ikkala tomonini 5 ga bo’lamiz va uning shakli quyidagicha bo’ladi: x^2=0 bundan x=0. 2) 3x^2-27=0 tenglamani yechaylik: buning uchun ozod sonni qarama ishora bilan tenglikning o’ng tomoniga o’tkazamiz:, keyin 3 ga bo’lib yuboramiz. Va ildizni topamiz: 3x^2=27 , x^2=9 , x=±3. 3) 3x^2+5x=0 bu tenglamani yechish yo’li bir xil ko’paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, ikkita tenglamani hosil qilib har birini alohida yechamiz: x(3x+5)=0, x=0 3x+5=0, x1=0 3x= -5, x2=-5/3


1394 marta ko'rildi