DAK

1. “O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi to’g’risida” gi Qonun nechinchi yilda va qaysi sessiyada qabul qilindi? a) 1992-yil 10-dekabrda Oliy Kengashning IX-sessiya davomi...