matematikadan testlar

Matematika-barcha fanlar kaliti davomi...

davomi...

2+2

2+2=4 davomi...

2+2

2+2=4 davomi...

test

asosiy davomi...

davomi...

Kvadrat tenglamalar

Kvadrat tenglama ta’rifini yana bir bor esga olaylik: ax2+bx+c=0 ko’rinishdagi tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi, bunda : a,b,c lar berilgan haqiqiy sonlar, x haqiqi davomi...